https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó

Aktuálne

 
10.11.2018 Komunálne vožby - Helyhatósági választások
Vychádzajúc zo zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z.z. o vožbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme
- počet obyvatežov obce Hrubý Šúr ku dňu 10.07.2018 969
- počet volebných okrskov 1
- počet poslancov obecného zastupitežstva 5

Zapisovatežka miestnej volebnej komisie: Juliana Árvová, adresa: Obecný úrad Hrubý Šúr č. 205
Tel: 02 45903 124
e-mailová adresa: ocu@hruby-sur.sk
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: ocu@hruby-sur.sk.
Viac»
 
17.09.2018 Zmena otváracích hodín pošty - A pósta nyitvatartásának változása
Otváracie hodiny pošty:
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok 08:00 - 13:30
Streda 13:00 - 16:00
Sobota, nedeža zatvorené Viac»
 
10.09.2018 Zasadnutie obecného zastupitežstva - A képviselő-testület ülése
10. septembra 2018 o 18:30 sa bude kona 29. zasadnutie obecného zastupitežstva v spoločenskej miestnosti pri futbalovom ihrisku.
A képviselő-testület 29. ülése 2018. szeptember 10-én,
18:30 - kor lesz megtartva a futbalpálya melletti épületben. Viac»
 
03.09.2018 Oznam - Felhívás
Riaditežstvo Základnej školy Hrubý Šúr oznamuje, že slávnostný začiatok školského roka 2018-2019 bude v pondelok 3. septembra o 8,00 hodine.

A Hegysúri Magyar tannyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy a 2018-2019-es tanév ünnepélyes megnyitója szeptember 3.-án, hétfőn 8,00 órakor lesz megtartva.
Szeretettel várják a kisdiákokat és szüleiket.

MŠ Hrubý Šúr - Óvoda Hegysúr s vyučovacím jazykom maďarským bude v školskom roku 2018/2019 v čase rekonštrukcie budovy materskej školy v prevádzke od 6:30 hod. do 16:30 hod.
Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie a zhovievavos a ďakujeme všetkým ,ktorí boli ochotní vyjs MŠ v ústrety a nechali deti doma počas rekonštrukcií.
Deti pracujúcich rodičov, ktorí do MŠ nastúpia 3.9.2018 , budú potrebova prezuvky, pyžamko, náhradné oblečenie.
Na základe verejno-záväzného nariadenie obce poplatok za pobyt v MŠ v sume 10 Eur prosíme uhradi do 10. dňa v mesiaci.

A Hegysúri Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda értesíti a szülőket, hogy a 2018/2019 iskolai évben az épület átépítése végett az óvoda 6,30-tól 16:30-ig lesz nyitva.
Köszönjük a szülők megértését, aki hajlandó volt otthon hagyni a gyermekét az átépítés miatt.
A dolgozó szülők gyermekeinek, akik 2018.9.3.-án lépnek be az óvodába, szükségük lesz papucsra, pizsamára és pótöltözékre.
Az általános érvényű rendelet alapján kirótt illetéket kérjük a naptári hónap 10-ig megtéríteni. A havi illeték egy gyermekre 10,- euro.

Viac»
 
31.08.2018 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Bertou Andrássyovou, ktorá sa dožila 86 rokov, bude 31.08.2018. na miestnom cintoríne po zádušnej omši, ktorá začína o 15:00-tej hodine.
Életének 87. esztendejében, eltávozott közülünk Andrássy Berta. Végső búcsút vehetünk tőle, 2018. augusztus 31-én a 15:00 órakor kezdődő szentmise után a hegysúri temetőben.
Viac»
 
Ďalšie aktuality »

 

Obec Hrubý Šúr

verzia pre tlač
 

Obec Hrubý ŠúrObec Hrubý Šúr leží v malebnom prostredí Podunajskej nížiny, 25 km východne od Bratislavy a 6 km južne od okresného mesta Senec. Táto obec, ktorá má momentálne 650 obyvatežov, sa rozprestiera na nízkom priečnom vale Malého Dunaja v nadmorskej výške 126 m medzi Čiernou vodou a Malým Dunajom, na štátnej ceste druhej triedy Senec – Šamorín a na rozhraní okresov Galanta, Senec a Dunajská Streda.
Z historicko–zemepisného hžadiska sa tomuto územiu hovorilo ,,Matúšova zem“ (Mátyusföld). Je to nížina medzi Váhom, Dunajom a Karpatami, ktorá kedysi patrila Matúšovi Čákovi z Trenčína.
Chotár obce s rozlohou 620 ha tvorí lužná rovina a lužné pôdy miestami so štrkovým a pieskovým podkladom, a preto sa tu dobre darí pestovaniu požnohospodárskych plodín, tak zeleniny, ako aj ovocia.
V okolí obce, najmä pri Malom Dunaji a jeho ramene, sú krásne lesy, kde sa dobre darí divej zveri, hlavne srnkám, bažantom, zajacom, divým kačiciam a podobne.
Archeologické nálezy v katastri a okolitých lokalitách dokazujú prítomnos človeka už od mladšej doby kamennej. Priamy doklad o osídlení katastra obce pochádza zo 7. storočia. Pri hlbokej orbe v lokalite Csandal boli roku 1952 objavené žudské kosti a rôzne dobové zbrane. Ďalšou lokalitou je Kerektó, kde sa našlo pohrebisko z 8.–11. storočia.

Hegysúr község

     A Dunamneti síkság festői szépségű környezetében, Pozsonytól huszonöt kilométerre keletre, fekszik a takaros falucska - Hegysúr. Ez a község, melynek megközelítően 650 lakosa van és a Szenci járáshoz tartozik, 126 m tengerszint feletti magasságban, a Fekete-Víz és a Kis-Duna között, Szenc-Somorja-i főút mentén, a Galántai, Szenci és a Dunaszerdahelyi járás határvonalán terül el.  Történelmi és földrajzi szempontból ez a terület Mátyusföldhöz tartozik. A Vág, a Duna és a Kárpátok közt elterülő síkság valamikor a trencséni Csák Máté tulajdona volt.        A község határát 620 ha-on síkság és termőföld borítja, helyenként kavicsos és homokos alappal, ezért itt sikeresen termesztik a mezőgazdasági terményeket a zöldséget éppen úgy, mint a gyümölcsöt.  A község környékén , főleg a Kis-Duna és ágai mellett gyönyörű erdők vannak, melyekben jól érzi magát az erdei vad, mint az őzek, fácánok, nyulak, vadkacsák és hasonlók. Az emberek az énekes madarak hangjára ébrednek..       A község kataszterében és környékén talált régészeti leletek bizonyítják, hogy már az ifjabb kőkorszakban élt itt ember. Az első valós bizonyíték arra, hogy község területe lakott volt, a 7. századból maradt fenn. 1952 -ben Csandal környékén végzett mélyszántás alkalmával emberi csontok és korabeli fegyverek kerültek elő. Továbbá a Kerektó környékén a 8.-11. századból származó temetkezőhelyet fedeztek fel.  Az első írásos emlékek , amelyben a községet említik a 13. századból származnak és az állami levéltárakban vannak elhelyezve. A legrégebbi írásos emlék 1245-ből származik, melyben a községet - települést SWR-ként említik. Egy 1256.március 15-i iratban az áll, hogy a település tulajdonosa Bolch de Súr.

 verzia pre tlač
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pájázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy