https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó

Aktuálne

 
06.10.2017 Vožby do vyšších územných celkov
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

starosta@hruby-sur.sk Viac»
 
16.09.2017 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktóol
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Juliannou Lovasovou, ktorá sa dožila 88 rokov, bude 16.09.2017 na miestnom cintoríne o 14:30-tej hodine.
Életének 89. esztendejében, eltávozott közülünk Lovas Julianna. Végső búcsút vehetünk tőle, 2017. szeptember 16-án 14:30 órakor a helyi temetőben.
Viac»
 
11.09.2017 Zasadnutie obecného zastupitežstva - A képviselő-testület ülése
11.septembra 2017 o 18:30 sa bude kona 23. zasadnutie obecného zastupitežstva v rokovacej miestnosti obecného úradu.
A képviselő-testület 23. ülése 2017. szeptember 11-én,
18:30 - kor lesz megtartva a tárgyaló teremben. Viac»
 
10.09.2017 Prednáška - Előadás
Základná organizácia Csemadoku v Hrubom Šúri Vás srdečne pozýva na prednášku Silvie Kevezsdovej s názvom Po ceste do Malawi, ktorá sa bude kona dňa 10. septembra 2017 o 16 hodine v budove Základnej školy v Hrubom Šúri. Prednáška je spojená s prezentáciou fotiek a odznie v maďarskom jazyku.
A Csemadok Hegysúri Alapszervezete szeretettel meghívja Önt Kevezsda Szilvia Úton Malawiba című előadására 2017. szeptember 10-én 16 órai kezdettel. Az előadásra a hegysúri alapiskolában kerül sor és fényképek vetítésével lesz összekötve.
Viac»
 
09.09.2017 Zvon - Déli harangszó
V sobotu 9. septembra o 12:00 bude zvoni nᚠzvon z kostola na maďarskom "Kossuth rádió"
2017. szeptember 10-én, szombaton a Kossuth rádión a déli harangszó a hegysúri kápolnából fog szólni. Viac»
 
Ďalšie aktuality »

 

Obec Hrubý Šúr

verzia pre tlač
 

Obec Hrubý ŠúrObec Hrubý Šúr leží v malebnom prostredí Podunajskej nížiny, 25 km východne od Bratislavy a 6 km južne od okresného mesta Senec. Táto obec, ktorá má momentálne 650 obyvatežov, sa rozprestiera na nízkom priečnom vale Malého Dunaja v nadmorskej výške 126 m medzi Čiernou vodou a Malým Dunajom, na štátnej ceste druhej triedy Senec – Šamorín a na rozhraní okresov Galanta, Senec a Dunajská Streda.
Z historicko–zemepisného hžadiska sa tomuto územiu hovorilo ,,Matúšova zem“ (Mátyusföld). Je to nížina medzi Váhom, Dunajom a Karpatami, ktorá kedysi patrila Matúšovi Čákovi z Trenčína.
Chotár obce s rozlohou 620 ha tvorí lužná rovina a lužné pôdy miestami so štrkovým a pieskovým podkladom, a preto sa tu dobre darí pestovaniu požnohospodárskych plodín, tak zeleniny, ako aj ovocia.
V okolí obce, najmä pri Malom Dunaji a jeho ramene, sú krásne lesy, kde sa dobre darí divej zveri, hlavne srnkám, bažantom, zajacom, divým kačiciam a podobne.
Archeologické nálezy v katastri a okolitých lokalitách dokazujú prítomnos človeka už od mladšej doby kamennej. Priamy doklad o osídlení katastra obce pochádza zo 7. storočia. Pri hlbokej orbe v lokalite Csandal boli roku 1952 objavené žudské kosti a rôzne dobové zbrane. Ďalšou lokalitou je Kerektó, kde sa našlo pohrebisko z 8.–11. storočia.

Hegysúr község

     A Dunamneti síkság festői szépségű környezetében, Pozsonytól huszonöt kilométerre keletre, fekszik a takaros falucska - Hegysúr. Ez a község, melynek megközelítően 650 lakosa van és a Szenci járáshoz tartozik, 126 m tengerszint feletti magasságban, a Fekete-Víz és a Kis-Duna között, Szenc-Somorja-i főút mentén, a Galántai, Szenci és a Dunaszerdahelyi járás határvonalán terül el.  Történelmi és földrajzi szempontból ez a terület Mátyusföldhöz tartozik. A Vág, a Duna és a Kárpátok közt elterülő síkság valamikor a trencséni Csák Máté tulajdona volt.        A község határát 620 ha-on síkság és termőföld borítja, helyenként kavicsos és homokos alappal, ezért itt sikeresen termesztik a mezőgazdasági terményeket a zöldséget éppen úgy, mint a gyümölcsöt.  A község környékén , főleg a Kis-Duna és ágai mellett gyönyörű erdők vannak, melyekben jól érzi magát az erdei vad, mint az őzek, fácánok, nyulak, vadkacsák és hasonlók. Az emberek az énekes madarak hangjára ébrednek..       A község kataszterében és környékén talált régészeti leletek bizonyítják, hogy már az ifjabb kőkorszakban élt itt ember. Az első valós bizonyíték arra, hogy község területe lakott volt, a 7. századból maradt fenn. 1952 -ben Csandal környékén végzett mélyszántás alkalmával emberi csontok és korabeli fegyverek kerültek elő. Továbbá a Kerektó környékén a 8.-11. századból származó temetkezőhelyet fedeztek fel.  Az első írásos emlékek , amelyben a községet említik a 13. századból származnak és az állami levéltárakban vannak elhelyezve. A legrégebbi írásos emlék 1245-ből származik, melyben a községet - települést SWR-ként említik. Egy 1256.március 15-i iratban az áll, hogy a település tulajdonosa Bolch de Súr.

 verzia pre tlač
Meniny / Sviatky

Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy