http://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó

Aktuálne

 
05.07.2017 Odpočet vodomerov
V dňoch 05.7. až 10.7.2016 budú pracovníci obce odpočítava stavy vodomerov v obci. Žiadame občanov, aby ste umožnili im prístup k vodomerom.
Tudatjuk polgárainkkal, hogy július 5-étől júlis 10-ig a vízórák állásának leírását fogják végezni a falu alkalmazottjai. Kérjük polgárainkat, hogy tegyék lehetővé a vízórák ellenőrzését. Viac»
 
03.07.2017 Dočasné zatvorenie pošty - A pósta ideiglenes bezárása
Pošta v Hrubom Šúri bude dočasne zavretá od 03. 07. 2017 do 31. 08. 2017.
A posta Hegysúron a nyári hónapokban zárva lesz 2017. július 3-tól 2017. augusztus Viac»
 
28.06.2017 Separácia odpadu v Hrubom Šúri – Szelektált szemétgyűjtés Hegysúron
Separácia odpadu v Hrubom Šúri – Szelektált szemétgyűjtés Hegysúron Viac»
 
25.06.2017 Malodunajský piknik - Kis-Duna Piknik
Základná organizácia Csemadoku v Hrubom Šúri Vás srdečne pozýva na podujatie s názvom Malodunajský piknik, ktoré sa uskutoční 25. júna 2017 o 16.00 v priestoroch „Pod prístreškom“ za základnou školou. Po vystúpení žiakov materskej školy a základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským nasleduje prednáška dr. Imreho Kajána z múzea v Zalaegerszegu o dejinách Dunaja. Program ukončí futbalový zápas. Počas podujatia bude predávaný gužáš a rôzne nápoje.

A Csemadok Hegysúri Alapszervezete szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Kis-Duna Piknikre, melyre 2017. június 25-én kerül sor 16 órai kezdettel a hegysúri Vigadóban. A hegysúri magyar óvodások és kisiskolások fellépése után dr. Kaján Imre, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum igazgatója ad elő a Dunáról. A programot futballmérkőzés zárja. A rendezvény alatt gulyás és különféle italok kerülnek árusításra.
Viac»
 
24.06.2017 Deň pre Dunaj - Duna nap
Čistenie brehu Malého Dunaja. Stretneme sa 24. júna 2017 o 8:00 pri požovníckej chate.

Kis Duna partjának takarítása. Találkozunk 2017. június 24-én 8:00 órakor a vadászháznál. Viac»
 
Ďalšie aktuality »

 

Obec Hrubý Šúr

verzia pre tlač
 

Obec Hrubý ŠúrObec Hrubý Šúr leží v malebnom prostredí Podunajskej nížiny, 25 km východne od Bratislavy a 6 km južne od okresného mesta Senec. Táto obec, ktorá má momentálne 650 obyvatežov, sa rozprestiera na nízkom priečnom vale Malého Dunaja v nadmorskej výške 126 m medzi Čiernou vodou a Malým Dunajom, na štátnej ceste druhej triedy Senec – Šamorín a na rozhraní okresov Galanta, Senec a Dunajská Streda.
Z historicko–zemepisného hžadiska sa tomuto územiu hovorilo ,,Matúšova zem“ (Mátyusföld). Je to nížina medzi Váhom, Dunajom a Karpatami, ktorá kedysi patrila Matúšovi Čákovi z Trenčína.
Chotár obce s rozlohou 620 ha tvorí lužná rovina a lužné pôdy miestami so štrkovým a pieskovým podkladom, a preto sa tu dobre darí pestovaniu požnohospodárskych plodín, tak zeleniny, ako aj ovocia.
V okolí obce, najmä pri Malom Dunaji a jeho ramene, sú krásne lesy, kde sa dobre darí divej zveri, hlavne srnkám, bažantom, zajacom, divým kačiciam a podobne.
Archeologické nálezy v katastri a okolitých lokalitách dokazujú prítomnos človeka už od mladšej doby kamennej. Priamy doklad o osídlení katastra obce pochádza zo 7. storočia. Pri hlbokej orbe v lokalite Csandal boli roku 1952 objavené žudské kosti a rôzne dobové zbrane. Ďalšou lokalitou je Kerektó, kde sa našlo pohrebisko z 8.–11. storočia.

Hegysúr község

     A Dunamneti síkság festői szépségű környezetében, Pozsonytól huszonöt kilométerre keletre, fekszik a takaros falucska - Hegysúr. Ez a község, melynek megközelítően 650 lakosa van és a Szenci járáshoz tartozik, 126 m tengerszint feletti magasságban, a Fekete-Víz és a Kis-Duna között, Szenc-Somorja-i főút mentén, a Galántai, Szenci és a Dunaszerdahelyi járás határvonalán terül el.  Történelmi és földrajzi szempontból ez a terület Mátyusföldhöz tartozik. A Vág, a Duna és a Kárpátok közt elterülő síkság valamikor a trencséni Csák Máté tulajdona volt.        A község határát 620 ha-on síkság és termőföld borítja, helyenként kavicsos és homokos alappal, ezért itt sikeresen termesztik a mezőgazdasági terményeket a zöldséget éppen úgy, mint a gyümölcsöt.  A község környékén , főleg a Kis-Duna és ágai mellett gyönyörű erdők vannak, melyekben jól érzi magát az erdei vad, mint az őzek, fácánok, nyulak, vadkacsák és hasonlók. Az emberek az énekes madarak hangjára ébrednek..       A község kataszterében és környékén talált régészeti leletek bizonyítják, hogy már az ifjabb kőkorszakban élt itt ember. Az első valós bizonyíték arra, hogy község területe lakott volt, a 7. századból maradt fenn. 1952 -ben Csandal környékén végzett mélyszántás alkalmával emberi csontok és korabeli fegyverek kerültek elő. Továbbá a Kerektó környékén a 8.-11. századból származó temetkezőhelyet fedeztek fel.  Az első írásos emlékek , amelyben a községet említik a 13. századból származnak és az állami levéltárakban vannak elhelyezve. A legrégebbi írásos emlék 1245-ből származik, melyben a községet - települést SWR-ként említik. Egy 1256.március 15-i iratban az áll, hogy a település tulajdonosa Bolch de Súr.

 verzia pre tlač
Meniny / Sviatky

Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy