https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
29.12.2015 Výzva
Vážení občania, s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.
Vyzývame preto všetkých občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácností a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení. Taktiež vyzývame chodcov, aby prechádzali cez cestu iba na miestach na to určených, resp. sa dostatočne presvedčili, že môžu bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Tam, kde nie je chodník využívajte správnu stranu vozovky, neriskujte, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia a nevstupujte takýmto spôsobom na vozovku.
V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.
Viac»
 
06.12.2015 Mikuláš - Mikulás
6. decembra 2015, v nedeľu od 15:30 sa uskutočnia vianočné trhy "Pod prístreškom", kde budete môcť nakúpiť vianočné dekorácie a rôzne maškrty. O 16:30 príde Mikuláš, ktorého privítajú deti s kultúrnym programom. O kapustnicu, koláče, varené víno a čaj bude postarané.
2015 december 6-án, vasárnap, a Súri Vigadóban karácsonyi vásárt rendez az óvoda és az alapiskola, melyen karácsonyi díszeket és különböző nyalánkságokat fognak árusítani. 16:30 órától ellátogat közénk a Mikulás is, akit a gyerekek rövid műsorral fognak fogadni. A vendégeket káposzta levessel, kalácssal, forralt borral és teával fogadják. Viac»
 
04.12.2015 Prerušenie distribúcie elektriny
Prerušenie distribúcie elektriny vo vyznačených súp. číslach.
Prerušenie dodávky vody v celej obci. Viac»
 
29.10.2015 Prerušenie distribúcie elektriny a dodávky vody
29. októbra 2015 bede prerušená dodávka elektriny a vody v obci. Viac»
 
18.10.2015 Okruhlý stôl - Kerekasztal beszélgetés
18. októbra 2015 o 14:30 hod. miestna organizácia CSEMADOK-u usporiada v športovej budove okruhlý stôl o postavení malých maďarských základných školách v Seneckom regióne.
A helyi CSEMADOK alapszervezete kerekasztal beszélgetést szervez a Szenci járás magyar kisiskoláinak helyzetéről 2015 október 18-án 14.30-kor a sportépületben. Viac»
 
26.09.2015 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
26. - 27. septembra 2015 sa usporiada 9. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov vo dvore Bufetu Mičurin. Otvorenie 26. septembra o 14:00.

2015. szeptember 26- 27 -én megrendezésre kerül a Zöldség, gyümölcs és virág kiállítás 9. évfolyama a Micsurin büfé udvarán. Megnyitó 1915. szeptember 26-án 14:00 órakor. Viac»
 
25.09.2015 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčiankou Máriou Botlovou, ktorá sa dožila 77 rokov bude 25.09.2015 na miestnom cintoríne po zádušnej omši, ktorá začína o 15:00-tej hodine.
Életének 78. esztendejében eltávozott közülünk Botló Mária. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2015 szeptember 25-én a 15:00 órakkor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben. Viac»
 
14.09.2015 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Helenou Plocekovou, ktorá sa dožila 83 rokov, bude 14.09.2015 na miestnom cintoríne o 14:30-tej hodine.
Életének 84. esztendejében, eltávozott közülünk Plocek Ilona. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2015. szeptember 14-én 14:30 órakor temetőben.
Viac»
 
07.09.2015 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Mgr. Norou Takáčovou, ktorá sa dožila 41 rokov, bude 07.09.2015 na miestnom cintoríne po zádušnej omši, ktorá začína o 15:00-tej hodine.
Életének 42. esztendejében, eltávozott közülünk Mgr. Nora Takáčová. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2015. szeptember 7-én a 15:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
29.08.2015 Deň obce - Falunap
Oslava 770. výročia prvej spomienky obce
A falu első írásos emlékének 770. évfordulója Viac»
 
12.08.2015 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Štefanom Kulásom, ktorý sa dožil 63 rokov, bude 12.08.2015 v Bratislavskom krematóriu o 14:00 hodine.
Ěletének 64. esztendejében, eltávozott közülünk Kulás István. Végső búcsút vehetünk tőle 2015. augusztus 12-én a Pozsonyi krematóriumban.

Viac»
 
08.08.2015 EURO CUP 2015 v Hrubom Šúri
V Hrubom Šúri na futbalovom ihrisku sa organizuje futbalový turnaj EURO CUP 2015 dňa 8. augusta 2015.
Prídte stráviť príjemnú sobotu športom a zabaviť sa pri hudbe a občerstvení. Viac»
 
04.07.2015 Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Viac»
 
29.06.2015 Zber elektronického odpadu
V Našej obci sa aj tento rok uskutoční zber elektronického odpadu. Prosíme tých občanov, ktorých tento zber zaujíma, aby svoje staré a nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia ako staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a iný elektronický odpad priniesli od 24. 6. do 26. 6. 2015 počas úradných hodín pred sobášnu miestnosť pri obecnom úrade.
Všetky elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú odobraté.Falunkban idén is megvalósítsuk az elektronikai hulladék gyűjtését. Megkérjük azon polgárainkat akiket érdekel ez a gyűjtés, hogy a szükségtelen öreg rádióikat, TV készülékeiket, számítógépeiket, mosógépeiket, hűtőiket, fagysztóikat, sütőiket, porszívóikat elhozhatják június 24-től 26.- ig hivatalos órák alatt a községi hivatal melleti esküdtető terem elé.
Az elektronikai készülékeknek épeknek kell lenniük, nem lehetnek törött állapotban és minden egyes alkatrészét tartalmaznia kell, ellenkező esetben vissza kerülnek a tulajdonoshoz, s nerm lesznek elszálítva.
Viac»
 
05.06.2015 Návrch technického riešenia tzv. "Durayovej ulice"
. Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 61-75 z celkového počtu 258
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Meniny / Sviatky

Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy