https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Články » 18. a 19. storočie

18. a 19. storočie

verzia pre tlač
 
Stará pečaťOd 18. storočia obec spravovali richtári a tzv. prísediaci. Podla písomných záznamov prvým obecným richtárom bol Ján Takács, neskôr Ján Berka.
Vzhľadom na to, že obec vo svojej histórii vystriedala mnohých majitelov, neprijala za svoj erb žiaden z rodových erbov majitelov, ale zvolila si do svojich obecných pečatí vlastný motív.
Mimoriadne zaujímavý je najstarší odtlačok pečate obce Hrubý Šúr. Obsahuje totiž kruhopis (v strede s lemešom a cerieslom), ktorý dokazuje, že tri usadlosti nazývané ako Šúr mali spoločné typárium. Prekvapujúci je aj rok uvedený v kruhopise: 1544. Kruhopis pečate obsahuje slová: SIGILLUM TRIUM SUR (pečať troch Šúrov – pravdepodobne Dolný Šúr, Stredný Šúr a Horný Šúr).
Neskorší odtlačok pečate sa zachoval v kruhopise s názvom ZONC ET SUR (Zonc a Šúr). V strede poľa je opäť zaujímavá kompozícia lemeša a ceriesla. Je zvláštne, že pečať vznikla aj pre potreby susednej obce Zonc, ktorá je dnes súčasťou obce Tureň.
Další odtlačok pečate obce sa zachoval na písomnosti pochádzajúcej z 9. marca 1768, z čias panovania Márie Terézie, ktorá v spomínanom roku vydala urbár pod názvom: URBARIUM POSSESSIONIS HEGY SÚR de A 1768, ktorého prevzatie v mene obce podpísali vtedajší predstavitelia obce: richtár Ján Berka a prísediaci Márton Ázsóth, András Dömötör, János Karácsony a István Horváth.
V čase vyhlásenia Urbária obec patrila grófovi Karolovi Pálffymu a obývalo ju tridsaťdva rodín. Deti navštevovali cirkevnú školu v susednej obci Kostolná pri Dunaji (Egyházfa), kde bol kantorom a učitelom Ján Drusics.
Začiatok 18. storočia bol aj pre obec Hrubý Šúr velmi búrlivý. Organizovali sa povstania šľachty proti Habsburgovcom. Obec bola striedavo obsadená raz cisárskymi vojskami, raz povstalcami kurucmi. V roku 1720 rada Bratislavskej župy vyrúbila pre obec príspevok na financovanie cisárskej armády, a to 140 zlatých ročne.
Ako sme to už spomenuli, Hrubý Šúr leží v blízkosti Malého Dunaja, ktorého rameno pretekalo priamo pod obcou. V dávnej minulosti pracovali na tomto ramene tri malé vodné mlyny, preto sa táto čast obce nazývala Molnárházak – mlynské domy.
Okolo roku 1860 mlyny zanikli pre nízky a nestály prítok vody z Malého Dunaja, lebo mohli pracovat iba občas a to nevyhovovalo ani okolitým ani vlastným obyvateľom. Starší obyvatelia túto čast obce ešte aj v súčasnosti nazývajú Molnárházak - mlynské domy. Na začiatku obce smerom na Senec sa nachádza pomník v podobe kríža, ktorý patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie historické pamiatky obce. Pochádza z roku 1818. Kríž dali vyhotoviť a postaviť László Karácsony a Mária Szabó, vtedajší obyvatelia obce. Kríž bol obnovený roku 1886 a nápis na nom roku 1994.
Dejiny obce boli v minulosti veľmi pohnuté a jej obyvatelia ťažko skúšaní. Neobišli ich ani vojny, ani živelné pohromy či cholera. V polovici 19. storočia vypukla epidémia cholery, ktorá zasiahla aj obyvateľov našej obce. Po jej ústupe bola na znak vďaky zo zbierok obyvateľov postavená kaplnka, o čo sa v roku 1848 pričinili richtár Štefan Karácsony a prísažný Štefan Fekete, Jozef Andrássy, Michal Andrássy, Ján Andrássy, Peter Andrássy a ďalší občania. Od posvätenia kaplnky sa na nedeľu Najsvätejšej Trojice každoročne slávia v obci hody.
Kaplnka slúžila svojmu účelu až do roku 1968, kedy už bola jej statika natolko narušená, že ju bolo treba zbúrat. (Na jej mieste bol postavený nový, väčší kostolík pomocou brigádnickej práce obyvateľov obce a príslušných štátnych orgánov. Veľký zvon do kostola zabezpečil farár Silvester Szlezák, obyvateľ obce.)
Na jar roku 1858 obec postihla povodeň, o rok neskôr vypukol veľký požiar. Podľa písomných dokumentov z roku 1863 bolo v obci 48 rodinných domov, počet obyvateľov dosahoval číslo 311. Jedna rodina bola veľkostatkárska, v obci žilo štyridsaťtri drobných roľníkov, jeden obuvník, jeden mlynár, jeden hostinský, jeden kováč a jeden krajčír.
Deti z obce v tomto období učil čítať, písať a počítať v jednom starom dome remeselník menom Halász. Táto forma vyučovania bola po roku 1870 zrušená, nakoľko gróf Ján Pálffy dal v susednej obci Kostolná pri Dunaji postaviť novú budovu školy, do ktorej chodili aj deti z našej obce.
V roku 1883 prešla obec Hrubý Šúr spod správy okresu Šamorín a až do roku 1918 patrila pod správu okresu Senec.
V roku 1890 bol zo zbierok zakúpený prvý obecný zvon, ktorý bol až do roku 1929 umiestnený na drevenom stojane. V tomto roku bol premiestnený na terajšie miesto a na novú železnú konštrukciu, ktorá slúži dodnes.
V roku 1891 vypukol v obci veľký požiar, ktorý pohltil jej značnú čast. Po požiari si gazdovia založili Obecný dobrovolný požiarny zbor pod vedením Titusa Andrássyho a v roku 1894 zakúpili v Soproni konmi ťahanú požiarnu striekačku. Táto sa zachovala až do dnešných dní, je v dobrom technickom stave a slúži ako historická pamiatka.
 verzia pre tlač
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Otvorená samospráva
 Prvá strana
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy