https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
25.05.2019 Voľby do európskeho parlamentu
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
- voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

ocu@hruby-sur.sk
Viac»
 
24.05.2019 Pozvánka na odhalenie pamätnej tabule
Pozvánka na odhalenie pamätnej tabule Viac»
 
14.05.2019 https://hruby-sur.sk/repository/download/posta--zatvorenie.PDF
posta zatvorenie 13.5.19 - 17.5.19 Viac»
 
07.05.2019 Odstávka elektriny
Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že 7.mája 2019 - od 8,00 hod. do 15,10 hod. budú bez dodávky elektriny domácnosti pripojené na trafostanicu na tzv. Družstevnej ulici. /bližšie informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na stránkach: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk. Z uvedeného dôvodu v celej obci bude prerušená aj dodávka vody.


A Nyugat-szlovákiai villamosművek tudatja lakosainkkal, hogy 2019. május 7.-én reggel 8,00 órától 15 óra 10 percig nem lesz áramszolgáltatás az ún. Szövetkezet-utcai transzformátorállomásra kapcsolt háztartásokban. /további információk a www.zsdis.sk és www.diportal.sk weboldalakon/ Ebből kifolyólag az egész falu területén szünetel a vízellátás is.
Viac»
 
05.05.2019 Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 5.5.2019 – región Šamorín
108409 IDS BK 629 Senec-Tureň; IDS BK 649 Senec-Šamorín

Spoj č.11 (Senec, aut. st. 6:01 – Šamorín, aut. st. 7:04) – posunutý o 15 min. neskôr, s odchodom 6:16 hod.
Spoj č.22 (Šamorín, aut. st. 7:13 – Senec, aut. st. 8:20) – posunutý o 12 min. neskôr, s odchodom 7:25 hod. a vynechaná zastávka Kráľová pri Senci, Bodoház Viac»
 
01.05.2019 BIO odpad
Vážení spoluobčania, kontajner na bio odpad z dôvodu sviatku v stredu 01.05.2019 a 08.05.2019 bude otvorený vo štvrtok v tie isté hodiny ako v stredu.

Ing. Adrián Takács
starosta obce
Viac»
 
30.04.2019 Plastové vrecia
Vážení spoluobčania, Vám ktorým nebudú stačiť plastové vrecia na separovaný zber si môžete zakúpiť nové na Obecnom úrade, jeden balík (25ks) za 3 €.

Tisztelt polgártársak!

A szelektált hulladék gyűjtésére szolgáló műanyagzsákokat, ha már elfogytak, a községi hivatalban vásárolhatnak. Egy csomag (25 db) ára 3€.

Ing. Adrián Takács
starosta obce Viac»
 
20.04.2019 Nové VZN
Pridané nové VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a
školských zariadení
https://www.hruby-sur.sk/index.php?file=7
Viac»
 
18.04.2019 Veľkonočné sviatky
Vážení spoluobčania, veľkonočné sviatky sú najstarším a tiež najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ktorý zároveň spájame aj s príchodom jari, nádejou a vierou.
Dovoľte nám, aby sme Vám a Vašim blízkym zaželali príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, dostatok času na oddych a veľa príjemne strávených chvíľ s rodinami a blízkymi.
starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a
pracovníci obecného úraduTisztelt polgártársak!

A húsvét a legrégebbi és legjelentősebb keresztény ünnepek közé tartozik, melyet a tavaszvárással, reménnyel és hittel kapcsolunk össze. Engedjék meg, hogy Önöknek és hozzátartozóiknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánjunk, egyben elég időt a pihenésre és kellemes pillanatokat a családtagjaikkal.

Polgármester
Képviselők
A községi hivatal dolgozói
Viac»
 
16.04.2019 Separácia tetrapakových obalov
Vážení spoluobčania, pre separáciu tetrapakových obalov sa kontajner nachádza na ihrisku pri nádobách na sklo.Tisztelt polgártársak, az italos kartondobozok (tetra pak) szelektív gyűjtésére szolgáló konténer a futballpálya mellett található, az üvegek gyűjtésére szánt tárolók mellett.Ing. Adrián Takács

starosta Viac»
 
15.04.2019 Odstávka elektriny a vody
Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že zajtra -16.apríla 2019 - od 8,00 do 15,10 budú bez dodávky elektriny domácnosti pripojené na trafostanicu na tzv. Družstevnej ulici. Z uvedeného dôvodu v celej obci bude prerušená aj dodávka vody.

A nyugatszlovákiai villamosművek tudatja lakosainkkal, hogy holnap, 2019. április 16-án reggel 8,00 órától 15 óra 10 percig nem lesz áramszolgáltatás az ún. szövetkezet utcai trafoállomásra kapcsolt háztartásokban. Ebből kifolyólag az egész falu területén szünetel a vízellátás is. Viac»
 
05.04.2019 Nádoby na sklo
Vážení spoluobčania, Obec Hrubý Šúr umiestnila ďalšie dve nádoby na sklo na parkovisku pri ihrisku vedľa nádoby Humana.

Tisztelt polgártársak, a futballpálya parkolójában további két konténert helyeztünk el az üveghulladékra a Humana ruhagyűjtő konténer mellett.


Ing. Adrián Takács
starosta obce

Viac»
 
03.04.2019 Rozhodnutie
Rozhodnutie odstránenie oplotenia ... Viac»
 
02.04.2019 Triedený odpad pri pošte
Vážení spoluobčania, keďže obec Hrubý Šúr zabezpečila odvoz triedeného odpadu (plast, papier) zberom od domu, dňom 02.04. 2019 už nie je možné vynášať plastový a papierový odpad k pošte.
Prosím rešpektujte túto skutočnosť, v opačnom prípade bude musieť ten, kto poruší zákaz uhradiť finančné prostriedky za mimoriadny odvoz.


Tisztelt polgáraink, mivel falunk bebiztosította a szelektált hulladék /műanyag, papír/ háztól való elszállítását, 2019. 04.02-tól már nem lehetséges műanyag és papír hulladékot a posta mellé kihordani.
Kérem, vegyék figyelembe ezt a tényt, ellenkező esetben a tilalom megszegőjének kell majd megtérítenie az elszállítás pluszköltségeit.

Ing. Adrián Takács
starosta obce
Viac»
 
01.04.2019 Pozvánka na OZ 01.04.2019
Pozvánka na OZ 01.04.2019 Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 1-15 z celkového počtu 368
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy