https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
31.12.2019 Stavby bez právoplatného územného alebo stavebného povolenia
Vážení spoluobčania, ako štatutár stavebného úradu budem dôsledne prešetrovať priestupky a správne delikty, ktorých sa stavebníci dopustia počas výkonu môjho funkčného obdobia, ktoré sa týkajú uskutočňovania stavieb a ich zmien bez územného alebo stavebného povolenia na území obce Hrubý Šúr, budem za takéto protiprávne konanie ukladať sankcie na hornej hranici príslušných sadzieb, ako sú uvedené v § 105 a § 106 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgáraink, mint az építkezési hivatal törvényes tisztviselője, a jövőben alaposan megvizsgálom az építkezők által a hivatali időm alatt elkövetett szabálysértéseket településünk területén. A területrendezési tervben nem elfogadott vagy építési engedély nélkül történő építkezéseknél és változtatásoknál az Ěpítési törvény 105. és 106. §-ai alapján kiszabható lehető legmagasabb pénzbírságokat fogom alkalmazni.

Ing. Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
26.12.2019 Odvoz plastu a papiera s pred domu
Vážení spoluobčania, na stránke obecného úradu je vyvesený nový harmonogram vývozu plastu a papiera s pred domu na rok 2019. Odvoz bude každý 4. týždeň vo štvrtok, počnúc 24. januára 2019. Ak občania vyložia viac ako jedno vrece papiera alebo viac ako jedno vrece plastu zobrané im bude všetko. Plasty a papier v zberných nádobách 1 100 l (t. j. pri pošte) sa budú odvážať v tieto isté dni až do ich zrušenia. Odvoz komunálneho odpadu ostáva nezmenený t.j. každý nepárny týždeň vo štvrtok.

Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgáraink, a községi hivatal honlapján már megtalálható a műanyag és papírhulladék elszállításának új terve 2019- re, mégpedig minden 4. héten csütörtökön, kezdve 2019 január 24.-vel. Minden kihelyezett papír és műanyaghulladékot tartalmazó zsákot elvisznek a házak elől. Az 1100 l-es gyűjtőkonténerekben (azaz a posta mellett) a műanyag és papírhulladékot szintén ezeken a napokon ürítik majd ki a gyűjtőhely megszüntetéséig. A háztartási hulladék elszállításának időpontja változatlan marad, azaz minden páratlan héten csütörtökön.

Ing. Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
01.02.2019 Elektroodpad
Vážení spoluobčania, chcem Vás požiadať, aby ste nepoužiteľný „elektroodpad“ (žiarovky, chladničky, mrazničky, klimatizácie, olovené a niklovokadminové batérie, alkalické batérie, televízory, monitory, PC, telefóny, tlačiarne, kopírky, notebooky, vysávače, rádiá, prehrávače, umývačky, sporáky, práčky, el. rúry a iné) od 01.02. 2019 sústreďovali pred sklad na to vytvorený, vedľa skladu na plastové fľaše pri pošte, obec ich uskladní a zabezpečí ich odvoz. Týmto pomôžete predísť tomu, že pri vyložení pred dom ich zoberú indivíduá ktorí oficiálne neposkytujú služby v odpadovom hospodárstve a potom sa časti týchto odpadov vyskytnú v prírode a za ďalšie obec podľa dodatku č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-477-02-2017-DO dostáva finančné prostriedky za tonu jednotlivých kategórií elektroodpadu (dodatok zmluvy viď. na portály obce. V pracovné dni od 7 30 hod. do 8 00 hod, alebo po telefonickej dohode v pracovné dni na t.č. 0904/691 908.

Ďakujem

Ing. Adrián Takács
starosta obce


Tisztelt polgáraink, megkérjük Önöket, hogy a veszélyes elektromos hulladékot (elektromos izzók, hűtők, fagyaszók, légkondicionálók, ólom és nikkelkadmium akkumulátorok, alkalikus elemek, televíziók, képernyők, számítógépek, mobiltelefonok, nyomtatók, notebookok, porszívók, rádiók, különböző lejátszók, mosogatógépek, tűzhelyek, mosógépek, villanysütők és egyebek) 2019 február 1.-től a posta melletti e célra kijelölt raktárhelyiség előtt helyezzék el, a műanyag flakonok gyűjtőhelye mellett. A falu ezt a hulladékot raktározza, majd bebiztosítja az elszállítását is. Ilyen módon szeretnénk megelőzni, hogy a hivatalos engedéllyel nem rendelkező egyének a házak elé elhelyezett veszélyes hulladékból már nem szükséges részeket az illegális szemétlerakatokon vagy szabadon a természetben szétdobálják. Ezenkívül a EOZ-477-02-2017 DO szerződés 1.-es számú szerződéskiegészítése értelmében az egy tonna veszélyes elektromos hulladék elszállítása után falunk pénzjuttatást kap. (a szerződés és a hozzá tartozó szerződéskiegészítés megtekinthető a falu weboldalán. Munkanapokon 7 30 -tól - 8 00 óraig vagy munkanapokon megegyezés szerint tel. számon 0904/691 908.


Köszönöm

Takács Adrián, mérnök
polgármester
Viac»
 
01.02.2019 Geodet
Vážení spoluobčania, v priebehu mesiaca január bude v niektorých častiach obce zameriavať polohy výšky potrebné k projektu kanalizácie geodet p. Ing. Róbert Kratochvíla (bude mať pri sebe preukaz oprávňujúci vstup), ak by sa pohyboval v blízkosti Vašich plotov príp. by potreboval vstup na dvor poprosím o ústretovosť.
Ďakujem


Ing. Adrián Takács
starosta obce


Tisztelt polgártársaink, január hónapban a tervezett szennyvízcsatornázás terveinek elkészítéséhez szükséges magassági helyek bemérését a megbízott földmérő, Kratochvíl Róbert, mérnök (a belépésre jogosító belügyminisztériumi engedéllyel rendelkezik) fogja végezni. Ezért elnézésüket kérjük, ha a kerítéseik közelében fog tartózkodni. Továbbá felkérjük Önöket, szükség esetén tegyék lehetővé az udvarra való belépését.
Köszönöm.


Takács Adrián, mérnök
polgármester
Viac»
 
31.01.2019 Platba za komunálny odpad
Poplatok za komunálny odpad na rok 2019

Poplatok za komunálny odpad treba uhradiť osobne na obecnom úrade počas úradných hodín do 31.01.2019. Poplatník po zaplatení obdrží nálepku, ktorú musí nalepiť na odpadovú nádobu. V opačnom prípade po tomto termíne nebude zabezpečený odvoz komunálneho odpadu.
Zároveň každá domácnosť obdrží 25 ks plastových vriec na triedený odpad (plasty a papier), ktorý sa bude odvážať mesačne s pred domu. Presné dátumy odvozu triedeného odpadu (plasty a papier) budú vyvesené na stránke obce akonáhle nám ich spoločnosť AVE doručí.

Ing. Adrián Takács
starosta obce


Háztartási hulladék - 2019

A háztartási hulladék elszállításának illetékét kérjük személyesen befizetni a községi hivatalban az ügyfélfogadási órákban 2019 január 31.-ig. A befizetés után kapott matricát a szeméttárolóra kell ragasztani. Ellenkező esetben 2019. február 1.-től a háztartási hulladékot nem szállítják el.
Ugyanakkor minden háztartás 25 műanyag zsákot kap a szelektív hulladék (műanyag és papír) számára, amelyet havonta a házak elől fogjnak elszállítani. A szelektív hulladék (műanyag és papír) összegyűjtésének pontos dátumait az önkormányzat oldalán tudatjuk majd, miután az AVE cég meghatározza és tudatja az időpontokat.

Takács Adrián Ing.
polgármester
Viac»
 
31.01.2019 Daňové priznanie z nehnuteľnosti
Daňové priznanie z nehnuteľnosti
Daňové priznanie z nehnuteľnosti treba podať do 31. januára 2019. Týka sa tých majiteľov, ktorý v roku 2018 kúpili, predali alebo zdedili nehnuteľnosť.

Ing. Adrián Takács
starosta

Ingatlanok adóbevallása
Az ingatlanok adóbevallását 2019. január 31.-ig kell benyújtani. Ez azokra a tulajdonosokra vonatkozik, akik a 2018-as év folyamán ingatlant vettek, eladtak vagy örököltek.
Ing. Adrián Takács
polgármester
Viac»
 
15.01.2019 Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Voľby
prezidenta Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kan... Viac»
 
14.01.2019 Návrh rozpočtu 2019
Funč.kl.
Ekon.kl.
Zdroj
Názov
Čerpanie 2016
Čerpanie 2017
Schválený
Upravený
Očakávaná skutočnosť
... Viac»
 
11.01.2019 Zatvorená pošta
Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom že pošta dňa 11. januára 2019 bude z technických príčin zatvorená.

A helyi posta vezetőnője tudatja a lakosainkkal, hogy 2019 január 11-én a posta technikai okok miatt zárva lesz.
Viac»
 
11.01.2019 Návrh rokovacieho poriadku 2019
NÁVRH
 
ROKOVACIEHO PORIADOKU OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V HRUBOM ŠÚRE
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre na základe § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a Štatútu obce v Hrubom Šúre vydáva ... Viac»
 
07.01.2019 Akadémia ozbrojených síl
Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši, alebo nám zatelefonujú na číslo 0905 622 170. Osobnú návštevu je potrebné predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10:00 do 24:00 hod., a to aj v sobotu a v nedeľu.

Viac»
 
01.01.2019 Kalendár vývozu 2019
Kalendár vývozu odpadu pre Hrubý Šúr na rok 2019. Viac»
 
01.01.2019 Ponuka pracovného miesta
Obec Hrubý Šúr

Naše číslo: 254/2018 Hrubý Šúr 14.12. 2018


Pracovná ponuka
Podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č.552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

p r i j m e z a m e s t n a n c a
na voľnú pracovnú pozíciu
SAMOSTATNÝ ÚČTOVNÍK a SAMOSTATNÝ REFERENT OBECNÉHO ÚRADU

Miesto výkonu: Obecný úrad Hrubý Šúr
Pracovný vzťah: pracovná zmluva na plný úväzok
Termín nástupu: ihneď
Ponúkaný plat: 1 250 €/ brutto
Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
SŠ, VŠ ekonomického zamerania
prax v ekonomickom odbore min. 5 rokov
maďarský jazyk
výborná orientácia a znalosť účtovných predpisov, štandardov a daňovej legislatívy, najmä zákonov: Zákon o obecnom zriadení 369/90 Z.z., zákon o nakladaní s majetkom obce 138/1991 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 583/2004 Z.z. a zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
• samostatnosť, zodpovednosť a flexibilita
• analytické myslenie
• precíznosť, rozhodnosť
• občianska bezúhonnosť
Výhodou sú:
• prax v samospráve
• skúsenosti s účtovným softwarom URBIS
Opis pracovnej náplne:
- vedenie komplexného podvojného účtovníctva obce - rozpočtovníctvo– zostavovanie návrhu rozpočtu jeho napĺňanie, úpravy a správy o jeho čerpaní - zostavenie ročnej účtovnej závierky vrátane daňového priznania - zostavenie Záverečného účtu obce a Výročnej správy obce - komunikácia s audítormi, daňovými a bankovými subjektmi - evidencia majetku obce vrátane jeho inventarizácie,
- vedenie agendy personalistiky a miezd pre verejnú správu
- evidencia obyvateľstva, sociálna agenda

Požadované doklady pre prijatie do zamestnania:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• overená fotokópia dokladu o vzdelaní (najvyššom dosiahnutom)
• podpísaný štruktúrovaný životopis ( uveďte aj telefonický kontakt)
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov pre účely výberu do zamestnania

Uchádzači sa môžu hlásiť na adrese: Obecný úrad Hrubý Šúr, Hrubý Šúr 205, 903 01 Hrubý Šúr
starosta@hruby-sur.sk, 0905/436 099
Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený emailom, resp. telefonicky

Ing. Adrián Takács
starosta obce
Viac»
 
01.01.2019 OZNAM
OZNAM

Žiadame obyvateľov obce Hrubý Šúr, aby v prípade sneženia, poľadovice a iných poveternostných okolností uvoľnili chodníky v šírke min. 1,5 metra z dôvodu prejazdu techniky zabezpečujúcej zimnú údržbu.


Ing. Adrián Takács
starosta obce

FELHÍVÁS

Felkérjük a falu lakosságát, hogy havazás, jeges eső és egyéb kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén minimum 1,5 m szélességben hagyják szabadon a járdákat a téli karbantartást végző mechanizmusok részére.


Takács Adrián, Ing.
polgármester
Viac»
 
01.01.2019 Plánované zasadnutia OZ na rok 2019
O B E C H R U B Ý Š Ú R
P S Č 9 0 3 0 1
____________________________________________

Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019

04.02. 2019

04.03. 2019

01.04. 2019

06.05. 2019

03.06. 2019

02.09. 2019

07.10. 2019

04.11. 2019

02.12. 2019
Ing. Adrián Takács
starosta obce
Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 1-15 z celkového počtu 328
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy