https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
04.06.2015 Meranie dioptrií - Dioptriák mérérse
Vážení občania,

prichádza k Vám Občianske združenie optiky ZOOM.

Bezplatne Vám premeriame dioptrie na diaľku a na blízko a odporučíme Vám najvhodnejšie okuliare.

Príďte vo štvrtok 4. júna od 8,00 do 9,00 hod. do zasadačky obecného úradu a prineste si so sebou aj vlastné okuliare.

Tisztelt polgárok.

A községi hivatalban 2015 június 4-én, nyolc órától kilenc óráig, ingyen átmérik szemét, hogy milyen dioptriás szemüvegre van szüksége. Saját szemüvegét mindenki hozza magával.
Viac»
 
16.05.2015 Oznam
Oznamujeme občanom, že druhé kolo brigády na futbalovom ihrisku sa uskutoční v sobotu, 16. mája 2015, od 8:00 hod. Záujemci nech donesú štetce.
Ďalej upozorňujeme občanov, že vynášanie odpadu na pole, hnojiská, do jarkov, do lesa je prísne zakázané. Nedodržanie tejto zásady bude prísne potrestané. Na zbieranie odpadu sa používajú kuka nádoby a dva krát do roka kontajnery. Kto má viac odpadu, musí sa zaobstarať kontajner sám. V obci sa separuje plast, kov, sklo, papier, elektronický odpad, šatstvo na vyhradených miestach.

Tudatjuk polgárainkkal, hogy 2015 május 16-án, szombaton brigádot szervezünk a futballpályán. Az érdeklődők hozzanak magukkal ecsetet.

Továbbá figyelmeztetjük polgárainkat, hogy a szemét kihordása az erdőbe, földekre, árkokba, trágya le rakatokba szigorúan tilos. A tilalom megszegőit szigorúan megbüntetjük. A szemetet az erre a célra használatos szemétgyűjtő edényekbe, évente kétszer elhelyezett konténerekbe kell rakni. Ha valakinek több szemete van, magának kell a konténert megrendelni. A faluban a papírt, üveget, plaszt üveget, fémet, textíliát, elektrotechnikai hulladékot szeparálunk az erre kijelölt helyeken.
Viac»
 
09.05.2015 Meghívó - Pozvánka
Vedenie obce Hrubý Šúr a Miestna organizácie SMK – MKP, Vás srdečne pozývame na koncert žalmov na orgán a spev, dňa 9. mája 2015 od 20:00 hod. v miestnom kostole. Predstavíme aj nový orgán.

Účinkujú:
Komentár: Ágnes Bárdos
Spev: Marika Szitka, Viktória Ballán
Orgán: Gábor Agárdy, Richard Vörös
Viac»
 
04.05.2015 Dotazník PHSR
Na tejto stránke môžete vyplnit dotazník na PHSR online. Viac»
 
16.04.2015 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú Halottunktól
Rozlúčka s Klárou Brnovou, ktorá sa dožila 89 rokov, bude 16.04.2015 na miestnom cintoríne po zádušnej omši, ktorá začína o 15:00-tej hodine.
2015 áprílis 12-én, életének 90. esztendejében, eltávozott közülünk Brna Klára. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2015. áprílis 16-án a 15:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
16.04.2015 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú Halottunktól
Rozlúčka s Klárou Brnovou, ktorá sa dožila 89 rokov, bude 16.04.2015 na miestnom cintoríne po zádušnej omši, ktorá začína o 15:00-tej hodine.
2015 áprílis 12-én, életének 90. esztendejében, eltávozott közülünk Brna Klára. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2015. áprílis 16-án a 15:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
16.04.2015 Zápisnice
Zápisnice obecného zatupiteľstva:

Roky 2010 - 2014

Zápisnice 2014 - 2018... Viac»
 
06.04.2015 Voľba hlavného kontrolóra - Főellenőr választás
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr. Viac»
 
02.04.2015 VZN o správnych poplatkoch 2015
. Viac»
 
01.04.2015 Výzva - Felhívás
Oznamujeme občanom, že obecné zastupiteľstvo 29. augusta 2015 pripravuje oslavu 770- tého výročia prvej písomnej zmienky
obce. Žiadame občanov, ktorí majú dobré nápady, pripomienky alebo by chceli vystupovať na oslavách, aby to oznámili na obecný úrad do 1. apríla 2015.

Tudatjuk polgárainkkal, hogy a képviselő testület 2015 augusztus 29-én a falunap keretén belül a falu 770-ik évfordulójának megünneplésére készül. Ezért kérjük mindazon polgárainkat, akinek van jó ötletük a műsor kialakításához vagy szeretnének fellépni a műsorban, jelezzék 2015 árílis 1-ig a községi hivatalban.
Viac»
 
23.03.2015 List ministrovi
List ministrovi školstva ohľadom zrušenia malých škôl. Viac»
 
18.03.2015 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Julianou Vitálosovou, ktorá sa dožila 82 rokov, bude 18.03.2015 v Dome smútku v Senci o 14:30 hod.. Zádušná svätá omša začína o 14:00 hod.
2015 március 18-án, életének 83. esztendejében, eltávozott közülünk Vitálos Juliana. Végső búcsút vehetünk tőle Szencen, 2015. március 18-án a ravatalozóban. A gyászmise az elhunytért 14:00 órakor kezdődik.
Viac»
 
15.03.2015 Oslava 15. marca - Március 15-ei ünnapség
Základná organizácia Csemadoku v Hrubom Šúri Vás srdečne pozýva na slávnosť revolúcie a národnooslobodzovacieho boja v rokoch 1848 – 1849. Slávnosť sa uskutoční 15. marca 2015 o 15.00 pred pamätníkom padlých v Hrubom Šúri.
Program:
Slávnostný príhovor,
Kladenie vencov,
Výročná členská schódza CSEMADOK - u (v budove školy).

A Csemadok Hegysúri Alapszervezete tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját
az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre, melyre 2015. március 15-én 15 órai kezdettel kerül sor Hegysúron, a világháborús emlékműnél
Ünnepi beszédet mond Bors Etelka, a CSEMADOK helyi szervezetének elnöke.
Koszorúzás.
CSEMADOK évzáró az iskola épületében.
Viac»
 
02.03.2015 Zápis do MŠ - Beíratkozás az óvodába
Oznamujeme občanom, že zápis do Materskej školy s vjm na školský rok 2015/2016 bude od 2. marca do 4 marca 2015 v budove MŠ.

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a beíratkozás az óvodába 2015 március 2-tól március 4-ig lesz az óvoda épületében. Viac»
 
15.02.2015 Detský karnevál - Gyermek maszkabál
ZO CSEMADOK-u a skauti v Hrubom Šúri usporiadajú detský karnevál.
A CSEMADOK helyi szervezete és a hegysúri cserkészek farsangi gyermekmaszkabált szerveznek.
Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 196-210 z celkového počtu 377
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy