https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
16.04.2015 Zápisnice
Zápisnice obecného zatupiteľstva:

Roky 2010 - 2014

Zápisnice 2014 - 2018... Viac»
 
06.04.2015 Voľba hlavného kontrolóra - Főellenőr választás
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hrubý Šúr. Viac»
 
02.04.2015 VZN o správnych poplatkoch 2015
. Viac»
 
01.04.2015 Výzva - Felhívás
Oznamujeme občanom, že obecné zastupiteľstvo 29. augusta 2015 pripravuje oslavu 770- tého výročia prvej písomnej zmienky
obce. Žiadame občanov, ktorí majú dobré nápady, pripomienky alebo by chceli vystupovať na oslavách, aby to oznámili na obecný úrad do 1. apríla 2015.

Tudatjuk polgárainkkal, hogy a képviselő testület 2015 augusztus 29-én a falunap keretén belül a falu 770-ik évfordulójának megünneplésére készül. Ezért kérjük mindazon polgárainkat, akinek van jó ötletük a műsor kialakításához vagy szeretnének fellépni a műsorban, jelezzék 2015 árílis 1-ig a községi hivatalban.
Viac»
 
23.03.2015 List ministrovi
List ministrovi školstva ohľadom zrušenia malých škôl. Viac»
 
18.03.2015 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Julianou Vitálosovou, ktorá sa dožila 82 rokov, bude 18.03.2015 v Dome smútku v Senci o 14:30 hod.. Zádušná svätá omša začína o 14:00 hod.
2015 március 18-án, életének 83. esztendejében, eltávozott közülünk Vitálos Juliana. Végső búcsút vehetünk tőle Szencen, 2015. március 18-án a ravatalozóban. A gyászmise az elhunytért 14:00 órakor kezdődik.
Viac»
 
15.03.2015 Oslava 15. marca - Március 15-ei ünnapség
Základná organizácia Csemadoku v Hrubom Šúri Vás srdečne pozýva na slávnosť revolúcie a národnooslobodzovacieho boja v rokoch 1848 – 1849. Slávnosť sa uskutoční 15. marca 2015 o 15.00 pred pamätníkom padlých v Hrubom Šúri.
Program:
Slávnostný príhovor,
Kladenie vencov,
Výročná členská schódza CSEMADOK - u (v budove školy).

A Csemadok Hegysúri Alapszervezete tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját
az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre, melyre 2015. március 15-én 15 órai kezdettel kerül sor Hegysúron, a világháborús emlékműnél
Ünnepi beszédet mond Bors Etelka, a CSEMADOK helyi szervezetének elnöke.
Koszorúzás.
CSEMADOK évzáró az iskola épületében.
Viac»
 
02.03.2015 Zápis do MŠ - Beíratkozás az óvodába
Oznamujeme občanom, že zápis do Materskej školy s vjm na školský rok 2015/2016 bude od 2. marca do 4 marca 2015 v budove MŠ.

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a beíratkozás az óvodába 2015 március 2-tól március 4-ig lesz az óvoda épületében. Viac»
 
15.02.2015 Detský karnevál - Gyermek maszkabál
ZO CSEMADOK-u a skauti v Hrubom Šúri usporiadajú detský karnevál.
A CSEMADOK helyi szervezete és a hegysúri cserkészek farsangi gyermekmaszkabált szerveznek.
Viac»
 
13.02.2015 Otvorenie ekocentra
Pozývame Vás na otvorenie ekocentra 13.02.2015 Stará škola Hrubý Šúr 237. Viac»
 
06.02.2015 VZN zmeny a doplnky k ÚPN obce
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri prijalo jednohlasne uznesenie 6/2015, VZN č. 1/2015 o zmenách a doplnkoch k ÚPN obce 1/2013. Viac»
 
05.02.2015 Zápis do základnej školy
Zápis do základnej školy bude 5. februára 2015. Viac»
 
05.02.2015 Beíratkozás
Beíratkozás az alapiskolába 2015 február 5-én lesz. Viac»
 
03.02.2015 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Máriou Rablánskou, ktorá sa dožila 83 rokov, bude 03.02.2015 na miestnom cintoríne po zádušnej omši, ktorá začína o 13:00-tej hodine.
2015. január 31-én, életének 84. esztendejében, eltávozott közülünk Rablánsky Mária. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2015. február 3-án a 13:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben
Viac»
 
31.12.2014 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Evou Schifferovou, ktorá sa dožila 58 rokov, bude 31.12.2014 na miestnom cintoríne po zádušnej omši, ktorá začína o 13:00-tej hodine.
2014 december 29-én, életének 59. esztendejében, eltávozott közülünk Schiffer Éva. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2014. december 31-án a 13:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 226-240 z celkového počtu 401
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Otvorená samospráva
 Prvá strana
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy