https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
30.04.2019 Plastové vrecia
Vážení spoluobčania, Vám ktorým nebudú stačiť plastové vrecia na separovaný zber si môžete zakúpiť nové na Obecnom úrade, jeden balík (25ks) za 3 €.

Tisztelt polgártársak!

A szelektált hulladék gyűjtésére szolgáló műanyagzsákokat, ha már elfogytak, a községi hivatalban vásárolhatnak. Egy csomag (25 db) ára 3€.

Ing. Adrián Takács
starosta obce Viac»
 
20.04.2019 Nové VZN
Pridané nové VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a
školských zariadení
https://www.hruby-sur.sk/index.php?file=7
Viac»
 
18.04.2019 Veľkonočné sviatky
Vážení spoluobčania, veľkonočné sviatky sú najstarším a tiež najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ktorý zároveň spájame aj s príchodom jari, nádejou a vierou.
Dovoľte nám, aby sme Vám a Vašim blízkym zaželali príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, dostatok času na oddych a veľa príjemne strávených chvíľ s rodinami a blízkymi.
starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a
pracovníci obecného úraduTisztelt polgártársak!

A húsvét a legrégebbi és legjelentősebb keresztény ünnepek közé tartozik, melyet a tavaszvárással, reménnyel és hittel kapcsolunk össze. Engedjék meg, hogy Önöknek és hozzátartozóiknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánjunk, egyben elég időt a pihenésre és kellemes pillanatokat a családtagjaikkal.

Polgármester
Képviselők
A községi hivatal dolgozói
Viac»
 
16.04.2019 Separácia tetrapakových obalov
Vážení spoluobčania, pre separáciu tetrapakových obalov sa kontajner nachádza na ihrisku pri nádobách na sklo.Tisztelt polgártársak, az italos kartondobozok (tetra pak) szelektív gyűjtésére szolgáló konténer a futballpálya mellett található, az üvegek gyűjtésére szánt tárolók mellett.Ing. Adrián Takács

starosta Viac»
 
15.04.2019 Odstávka elektriny a vody
Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že zajtra -16.apríla 2019 - od 8,00 do 15,10 budú bez dodávky elektriny domácnosti pripojené na trafostanicu na tzv. Družstevnej ulici. Z uvedeného dôvodu v celej obci bude prerušená aj dodávka vody.

A nyugatszlovákiai villamosművek tudatja lakosainkkal, hogy holnap, 2019. április 16-án reggel 8,00 órától 15 óra 10 percig nem lesz áramszolgáltatás az ún. szövetkezet utcai trafoállomásra kapcsolt háztartásokban. Ebből kifolyólag az egész falu területén szünetel a vízellátás is. Viac»
 
05.04.2019 Nádoby na sklo
Vážení spoluobčania, Obec Hrubý Šúr umiestnila ďalšie dve nádoby na sklo na parkovisku pri ihrisku vedľa nádoby Humana.

Tisztelt polgártársak, a futballpálya parkolójában további két konténert helyeztünk el az üveghulladékra a Humana ruhagyűjtő konténer mellett.


Ing. Adrián Takács
starosta obce

Viac»
 
03.04.2019 Rozhodnutie
Rozhodnutie odstránenie oplotenia ... Viac»
 
02.04.2019 Triedený odpad pri pošte
Vážení spoluobčania, keďže obec Hrubý Šúr zabezpečila odvoz triedeného odpadu (plast, papier) zberom od domu, dňom 02.04. 2019 už nie je možné vynášať plastový a papierový odpad k pošte.
Prosím rešpektujte túto skutočnosť, v opačnom prípade bude musieť ten, kto poruší zákaz uhradiť finančné prostriedky za mimoriadny odvoz.


Tisztelt polgáraink, mivel falunk bebiztosította a szelektált hulladék /műanyag, papír/ háztól való elszállítását, 2019. 04.02-tól már nem lehetséges műanyag és papír hulladékot a posta mellé kihordani.
Kérem, vegyék figyelembe ezt a tényt, ellenkező esetben a tilalom megszegőjének kell majd megtérítenie az elszállítás pluszköltségeit.

Ing. Adrián Takács
starosta obce
Viac»
 
01.04.2019 Pozvánka na OZ 01.04.2019
Pozvánka na OZ 01.04.2019 Viac»
 
30.03.2019 Kontajner - jarné upratovanie
Oznamujeme občanom, že v rámci jarného upratovania dňa 30. a 31. marca 2019,
s prístupom denne od 8:00 do 16:30 hod.
bude umiestnený veľkokapacitný kontajner v areáli bývalého družstva pri hlavnom vchode.
Do kontajnera môže ísť objemný odpad ako napr. sedačky, nábytok, koberce, linoleá, tapacíry z áut, nárazníky a pod.
Do kontajnera nesmie ísť nebezpečný odpad ako elektro zariadenia, vedrá z farieb, lakov či postrekov, taktiež pneumatiky, konáre a pod.

Ing. Adrián Takács
starosta obceTudatjuk polgárainkkal, hogy a tavaszi nagytakarítás alkalmából 2019. március 30.-án és 31.- én,
naponta 8 órától 16: 30 óráig
lesz elhelyezve nagykapacitású konténer a volt szövetkezet udvarában a főbejárat mellett.
A konténerbe tehetnek: nagyobb térfogatú hulladékot, mint ülőgarnitúrát, bútort, szőnyeget, linóleumot, autókárpitot, ütközőket stb.
A konténerbe tilos veszélyes hulladékot, mint pl. elektromos berendezéseket, festékes, lakkos és permetes vödröket, autógumikat, faágakat és más szerves hulladékot rakni.

Takács Adrián Ing.
polgármester
Viac»
 
21.03.2019 Zápis do 1. ročníka
Vážení rodičia,
riaditeľstvo ZŠ v Hrubom Šúre oznamuje, že zápis do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa:
15. apríla 2019 /pondelok/ v čase od 13:00 do 15:00 v priestoroch školy.
Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do augusta 2019 šesť rokov.
Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije.
Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. kmeňovej škole.
Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa. Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:
 Rozhodnutie o prijatí do školy
 Rozhodnutie o neprijatí do školy
 Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky
Viac»
 
21.03.2019 Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Tlačivo
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Tlačivo Viac»
 
18.03.2019 Výsledky hlasovanie 1.kola volieb prezidenta SR
Výsledky hlasovanie 1.kola volieb prezidenta SR Viac»
 
08.03.2019 MDŽ
Milé ženy,

pripájam svoj srdečný pozdrav ku všetkým tým pozdravom, ktoré sú v týchto dňoch adresované vám.
Pripájam svoje ďakovné slovo ku všetkým tým pekným slovám, ktoré sú v týchto dňoch vyslovené nahlas či potichu vám, milé oslávenkyne. Ďakujeme Vám za dar života, za pohladenie a lásku, za trvalú hodnotu dar večnej prítomnosti.

Máločomu v našom živote a osobitne v našich vzťahoch môžeme priradiť prívlastok trvalej hodnoty. Hodnoty, ktorej cena rastie práve tedy, keď iné hodnoty miznú z nášho zorného uhla a zo života vôbec. Vaša hodnota, milé ženy, je však trvalá.

S teplom svojho láskavého srdca a milého slova sa viniete celým našim mužským životom. Buďte aj naďalej zdravé, šťastné a rozdávajte lásku a milý úsmev. Želám vám, aby vás porozumenie, vytrvalosť a láska sprevádzali na každom kroku.

Ing. Adrián Takács
starostaKedves Hölgyek!

Szívélyes üdvözletemet csatolom azokhoz az üdvözletekhez, melyeket a napokban Önöknek címeznek.
Kedves ünnepeltek! Köszönetem kapcsolódik azokhoz a szép szavakhoz, melyek hangosan vagy éppen halkan elhangzanak.
Köszönöm Önöknek az élet ajándékát, a szeretetet, az örök értékeket és a jelen örökkévalóságát.
Életünk során és emberi kapcsolatainkban kevés dologhoz vagyunk képesek az örökérvényűség jelzőjét kapcsolni. Arra gondolok, aminek az értéke csakis növekszik, míg más – ami nem fontos – elenyészik vagy egyszerűen eltűnik. Kedves Hölgyek! Az Önök által képviselt értékek soha nem vesznek el, hiszen állandóak.
A férfiak életét szívük melegsége, szavaik kedvessége kíséri. Legyenek továbbra is egészségesek és boldogok. Borítsanak be bennünket szeretetükkel és mosolyukkal.
Kívánom, hogy életük a megértés, a kitartás és a szeretet jegyében teljen.


Takács Adrián, mérnök
polgármester
Viac»
 
08.03.2019 Deratizácia
... Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 16-30 z celkového počtu 377
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy