https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
18.05.2016 Návrh VZN o odpadoch
Návrh VZN o odpadoch platný od 1.7.2016. Viac»
 
11.05.2016 Výsledky rozboru vody
Výsledky rozboru vody podľa nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády č. 496/2010 Z. z. Viac»
 
28.04.2016 Odstávka elektriny a vody
28.a 29.4.2016 bode odstavka elektriny na adresách podľa prílohy a 28.4.2016 od 11:30 do 15:00 hod. a 29.4.2016 od 8:00 do 11:00.bude odstavená aj voda v celej obci. Viac»
 
26.04.2016 Zápis do škôlky - Beíratkozás az óvodába
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským uskutočňuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 dňa 26. a 27. apríla 2016 od 11:00 do 15:00 v budove materskej školy.
A Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda értesíti a kedves szülőket, hogy a beíratkozás 2016/2017-es tanévre 2016. április 26.és 27-én 11:00 órától 15:00 óráig lesz az óvoda épületében. Viac»
 
20.04.2016 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Silvesterom Lukovicsom, ktorý sa dožil 70 rokov, bude 23.04.2016 na miestnom cintoríne po zádušnej omši, ktorá začína o 13:00-tej hodine.
Életének 71. esztendejében, eltávozott közülünk Lukovics Szilveszter. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2016. április 23-án a 13:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.

Viac»
 
05.04.2016 Beíratkozás az alapiskolába
Beíratás a Hegysúri Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába 2016. áprílis 5-én (kedden) lesz az iskola épületében 8:00 órától 12:00 óráig. Viac»
 
04.04.2016 Oznam - Hirdetés
Oznamujeme všetkym našim občanom, aj čitateľom našej stránky, že oficiálna web stránka obce Hrubý Šúr, pod kontrolou obecného úradu, je len jedna a to je táto. Face book-ová stránka je súkromná, má povolenie používať erb obce. Za jej obsah obecný úrad nezodpovedá!
Tudatjuk valamennyi olvasónkkal, látogatónkkal, hogy ez az oldal Hegysúr község hivatalos web-oldala, a face book oldal magán oldal, amelyen megjelentekért a községi hivatal nem vállal felelőséget. A hegysúri cimer használatát a képviselő testület jóváhagyta. Viac»
 
31.03.2016 Odstávka elektriny - Az elektromos áram lekapcsolása
31.3.2016 bude prerušená dodávka elektriny podľa prílohy
2016 március 31-én lekapcsolják az elektromos áramot a melléklet szerinti házakban. Viac»
 
18.03.2016 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Štefanom Kocianom, ktorý sa dožil 84 rokov, bude 18.03.2016 na miestnom cintoríne po zádušnej omši, ktorá začína o 16:00-tej hodine.

Életének 85. esztendejében, eltávozott közülünk Kocian Štefan. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2016. március 31-én a 16:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
28.01.2016 Futbal pre deti
FK ŠK Danubia Hrubý Šúr zakladá žiacke fudbalové mužstvo.
Az FK ŠK Danubia Hegysúr diák focicsapatot szervez. Viac»
 
25.01.2016 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Eugenom Matusom, ktorý sa dožil 86 rokov, bude 25.01.2016 v cintoríne v Hrubom Šúri po zádušnej omši v Kostolnej pri Dunaji, ktorá začína o 13:00 hodine.
Életének 87. esztendejében, eltávozott közülünk Matus Jenő. Végső búcsút vehetünk tőle 2016.január 25-én a hegysúri temetőben a gyászmise után, amely 13:00 órakor kezdődik az egyházfai plébánia templomban.

Viac»
 
14.01.2016 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Jozefom Nagyom, ktorý sa dožil 76 rokov, bude 14.01.2016 v kostole v Hrubom Šúri o 12:30 hodine.
Életének 77. esztendejében, eltávozott közülünk Nagy József. Végső búcsút vehetünk tőle
2016. január 14-én 12:30 órakor a hegysúri kápolnában.

Viac»
 
13.01.2016 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Katarínou Vávrovou, rodenou Szakállovou, ktorá sa dožila 87 rokov, bude 13.01.2016 na miestnom cintoríne po zádušnej omši, ktorá začína o 14:30-tej hodine.
Életének 88. esztendejében, eltávozott közülünk Vávra Katalin, szül. Szakáll. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2016. január 13-án a 14:30 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
07.01.2016 Nové otváracie hodiny na pošte v Hrubom Šúri
Hrubý Šúr - zmena OH od 7.1.2016
od do
pondelok 8:00 13:30
utorok 8:00 13:30
streda 13:00 16:00
štvrtok 8:00 13:30
piatok 8:00 13:30
sobota zatvorené
nedeľa zatvorené
Viac»
 
29.12.2015 Výzva
Vážení občania, s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.
Vyzývame preto všetkých občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácností a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení. Taktiež vyzývame chodcov, aby prechádzali cez cestu iba na miestach na to určených, resp. sa dostatočne presvedčili, že môžu bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Tam, kde nie je chodník využívajte správnu stranu vozovky, neriskujte, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia a nevstupujte takýmto spôsobom na vozovku.
V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.
Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 76-90 z celkového počtu 286
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pájázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy