https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
04.12.2018 Širokorozhodná železničná trať
Oznámenie
Obec Hrubý Šúr oznamuje verejnosti zámer "Predĺženie širokorozhodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska"
Verejnosť do zámeru môže nahliadnuť na Obecnom úrade v Hrubom Šúri počas úradných hodín, alebo na webovom sídla ministerstva od 04.12.2018 do 27.12.2018. Viac»
 
04.12.2018 Povinnosť registrácie ošípaných
Treba zaregistrovať všetky ošípané na území Slovenskej republiky na RVPS Senec Svätoplukova 50, telefón: 02/45926212. Viac»
 
04.12.2018 Ochrana pred požiarmi
Upozornenie na ochranu pred požiarmi počas vianočných sviatkov. Viac»
 
18.11.2018 Znena cestovných poriadkov
Zmena cestovných poriadkov od 18.11.2018. Viac»
 
12.11.2018 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Tiborom Pozsonyim, ktorý sa dožil 79 rokov, bude 12.11.2018 na miestnom cintoríne po zádušnej omši ktorá začína o 12:30-tej hodine.
Életének 80. esztendejében, eltávozott közülünk Pozsonyi Tibor. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2018. november 12-én a 12:30 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.

Viac»
 
10.11.2018 Komunálne voľby - Helyhatósági választások
Vychádzajúc zo zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme
- počet obyvateľov obce Hrubý Šúr ku dňu 10.07.2018 969
- počet volebných okrskov 1
- počet poslancov obecného zastupiteľstva 5

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Juliana Árvová, adresa: Obecný úrad Hrubý Šúr č. 205
Tel: 02 45903 124
e-mailová adresa: ocu@hruby-sur.sk
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: ocu@hruby-sur.sk.
Viac»
 
10.11.2018 Výsledky volieb - Választási eredmények
Výsledky volieb v Hrubom Šúri dňa 10.11.2018

Počet hlasov na kandidáta:
Na Starostu:
Ing. Ladislav Gujber 241
Ing. Adrián Takács 298


Na poslancov:

Tomáš Baďura 128
Robert Botló 243
Ing. Eva Frančeková 162
Zoltán Horváth 130
Ľudovít Jasenovec 143
Silvia Karkes 130
Mgr. Nikola Karkeszová 226
Juraj Kiss 243
Ladislav Kiss 206
Ervin Klúčik 116
Tibor Klúčik 142
Ing. Zuzana Sýkorová 125
Ing. Tibor Szakáll 249
Mgr. Ing. Peter Vácha 171
Viac»
 
09.11.2018 Jesenné upratovanie - Őszi nagytakarítás
V obci sa uskutoční brigáda na jesenné upratovanie. Žiadame vlastníkov, aby okolo svojej nehnuteľnosti urobili poriadok. Budú rozmiestnené kontajnéry na veľkorozmerný odpad na ihrisku, pri základnej škole a pri družstve. Na zelený odpad je kontajner pri transformátore v "Kövecses".
November 9-én őszi nagytakarítást szervezünk községünkben. Kérünk mindenkit, telkeik körűl takarítsanak össze. A focipálya mellett, az iskolánál és a szövetkezeti udvar mellett konténerek lesznek leállítva. Zöld hulladékra külön konténer van a transzformátor mellett a Kövecsesben. Viac»
 
07.11.2018 Informácie o spracúvaní osobných údajov - Voľby do samosprávi obce
Pre voličov aj pre kandidátov Viac»
 
29.10.2018 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Kissovou Barborou, ktorá sa dožila 65 rokov, bude 29.10.2018. na miestnom cintoríne o 14:00 po zádušnej omši, ktorá začína o 13:00-tej hodine.
Életének 65. esztendejében, eltávozott közülünk Kiss Borbála. Végső búcsút vehetünk tőle 2018. október 29-én 14:00 órakor a 13:00 órakor kezdődő szentmise után a hegysúri ravatalozóban
Viac»
 
12.10.2018 Tekvicová oslava - Töklámpás-ünnepség
Srdečne pozývame rodičov a priateľov MŠ a ZŠ na tradičný Tekvicový lampáš dňa 12.10. 2018 o 16:00 hod. na zadnom dvore základnej školy, pri prístrešku , v rámci ktorého vyhlasujeme súťaž o najzaujímavejšiu tekvicu. Bude sa podávať čaj, varené víno, koláče, založíme ohnisko na opekanie. Samozrejme, ak nám to počasie umožní, budeme púšťať i šarkanov.

Szeretettel várjuk a szülőket és óvoda és iskolabarátokat a hagyományos Töklámpás-ünnepségre 2018. 10. 12-én 16.00 órára az iskolaudvarra a Súri Vigadó mellett. A rendezvény keretében versenyt hirdetünk a legérdekesebb töklámpás kiválasztására. Teával, forralt borral, kaláccsal várjuk az érdeklődőket, biztosítunk tűzhelyet is, ahol lehet majd sütögetni. Természetesen, ha az időjárás engedi, sárkányt is fogunk eregetni.
Viac»
 
10.10.2018 Zmeny cestovných poriadkov
Celoštátne zmeny cestovných poriadkov 2018/2019 Viac»
 
06.10.2018 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov - Gyümölcs, zöldség és virág kiállíitás
12. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov
Regionális gyümölcs, zöldség és virágkiállítás 12. évfolyama Viac»
 
03.10.2018 ZÁKAZ PÁLENIA - V Ý Z V A
ZÁKAZ PÁLENIA

Upozorňujeme občanov na zákaz pálenia burín a iných materiálov. Kto bezohľadne páli buriny a iný materiál, môže mu byť uložená pokuta podľa zákona o ochrane ovzdušia.


TÜZELÉSI TILALOM

Figyelmeztetjük polgárainkat, hogy szigorúan tilos a gyom és egyéb anyagok égetése. Aki megsérti ezt a rendeletet, büntetést kaphat a légkör védelméről szóló törvény értelmében.

V Ý Z V A

Žiadame občanov, aby trávu neskladovali doma vo vreciach, a následne nehádzali do kontajnera alebo neukladali vedľa kontajnera. Táto tráva je hnilá a zapáchajúca. Trávu a iba biologicky rozložiteľný odpad treba dávať do kontajnera (bez vriec), nakoľko kompostárne nepreberú od nás zmiešaný odpad.


F E L H Í V Á S

Kérjük a lakosságot, hogy a füvet ne tárolják otthon műanyag zsákokban, és ezután ne hordják a kihelyezett konténerbe vagy a konténer mellé. Ez a fű már rothadt és kellemetlen szagú. A füvet és az egyéb szerves hulladékot a konténerbe szabadon (zsákok nélkül) rakják, mivel a komposztálóban nem vesznek át vegyes hulladékot.

Viac»
 
25.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Vo voľbách do miestnej samosprávy dňa 10.11.2018 v Hrubom Šúri. Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 76-90 z celkového počtu 377
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy