https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
10.11.2018 Výsledky volieb - Választási eredmények
Výsledky volieb v Hrubom Šúri dňa 10.11.2018

Počet hlasov na kandidáta:
Na Starostu:
Ing. Ladislav Gujber 241
Ing. Adrián Takács 298


Na poslancov:

Tomáš Baďura 128
Robert Botló 243
Ing. Eva Frančeková 162
Zoltán Horváth 130
Ľudovít Jasenovec 143
Silvia Karkes 130
Mgr. Nikola Karkeszová 226
Juraj Kiss 243
Ladislav Kiss 206
Ervin Klúčik 116
Tibor Klúčik 142
Ing. Zuzana Sýkorová 125
Ing. Tibor Szakáll 249
Mgr. Ing. Peter Vácha 171
Viac»
 
09.11.2018 Jesenné upratovanie - Őszi nagytakarítás
V obci sa uskutoční brigáda na jesenné upratovanie. Žiadame vlastníkov, aby okolo svojej nehnuteľnosti urobili poriadok. Budú rozmiestnené kontajnéry na veľkorozmerný odpad na ihrisku, pri základnej škole a pri družstve. Na zelený odpad je kontajner pri transformátore v "Kövecses".
November 9-én őszi nagytakarítást szervezünk községünkben. Kérünk mindenkit, telkeik körűl takarítsanak össze. A focipálya mellett, az iskolánál és a szövetkezeti udvar mellett konténerek lesznek leállítva. Zöld hulladékra külön konténer van a transzformátor mellett a Kövecsesben. Viac»
 
07.11.2018 Informácie o spracúvaní osobných údajov - Voľby do samosprávi obce
Pre voličov aj pre kandidátov Viac»
 
29.10.2018 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Kissovou Barborou, ktorá sa dožila 65 rokov, bude 29.10.2018. na miestnom cintoríne o 14:00 po zádušnej omši, ktorá začína o 13:00-tej hodine.
Életének 65. esztendejében, eltávozott közülünk Kiss Borbála. Végső búcsút vehetünk tőle 2018. október 29-én 14:00 órakor a 13:00 órakor kezdődő szentmise után a hegysúri ravatalozóban
Viac»
 
12.10.2018 Tekvicová oslava - Töklámpás-ünnepség
Srdečne pozývame rodičov a priateľov MŠ a ZŠ na tradičný Tekvicový lampáš dňa 12.10. 2018 o 16:00 hod. na zadnom dvore základnej školy, pri prístrešku , v rámci ktorého vyhlasujeme súťaž o najzaujímavejšiu tekvicu. Bude sa podávať čaj, varené víno, koláče, založíme ohnisko na opekanie. Samozrejme, ak nám to počasie umožní, budeme púšťať i šarkanov.

Szeretettel várjuk a szülőket és óvoda és iskolabarátokat a hagyományos Töklámpás-ünnepségre 2018. 10. 12-én 16.00 órára az iskolaudvarra a Súri Vigadó mellett. A rendezvény keretében versenyt hirdetünk a legérdekesebb töklámpás kiválasztására. Teával, forralt borral, kaláccsal várjuk az érdeklődőket, biztosítunk tűzhelyet is, ahol lehet majd sütögetni. Természetesen, ha az időjárás engedi, sárkányt is fogunk eregetni.
Viac»
 
10.10.2018 Zmeny cestovných poriadkov
Celoštátne zmeny cestovných poriadkov 2018/2019 Viac»
 
06.10.2018 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov - Gyümölcs, zöldség és virág kiállíitás
12. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov
Regionális gyümölcs, zöldség és virágkiállítás 12. évfolyama Viac»
 
03.10.2018 ZÁKAZ PÁLENIA - V Ý Z V A
ZÁKAZ PÁLENIA

Upozorňujeme občanov na zákaz pálenia burín a iných materiálov. Kto bezohľadne páli buriny a iný materiál, môže mu byť uložená pokuta podľa zákona o ochrane ovzdušia.


TÜZELÉSI TILALOM

Figyelmeztetjük polgárainkat, hogy szigorúan tilos a gyom és egyéb anyagok égetése. Aki megsérti ezt a rendeletet, büntetést kaphat a légkör védelméről szóló törvény értelmében.

V Ý Z V A

Žiadame občanov, aby trávu neskladovali doma vo vreciach, a následne nehádzali do kontajnera alebo neukladali vedľa kontajnera. Táto tráva je hnilá a zapáchajúca. Trávu a iba biologicky rozložiteľný odpad treba dávať do kontajnera (bez vriec), nakoľko kompostárne nepreberú od nás zmiešaný odpad.


F E L H Í V Á S

Kérjük a lakosságot, hogy a füvet ne tárolják otthon műanyag zsákokban, és ezután ne hordják a kihelyezett konténerbe vagy a konténer mellé. Ez a fű már rothadt és kellemetlen szagú. A füvet és az egyéb szerves hulladékot a konténerbe szabadon (zsákok nélkül) rakják, mivel a komposztálóban nem vesznek át vegyes hulladékot.

Viac»
 
25.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Vo voľbách do miestnej samosprávy dňa 10.11.2018 v Hrubom Šúri. Viac»
 
17.09.2018 Zmena otváracích hodín pošty - A pósta nyitvatartásának változása
Otváracie hodiny pošty:
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok 08:00 - 12:00
Streda 14:00 - 18:00
Sobota, nedeľa zatvorené Viac»
 
10.09.2018 Zasadnutie obecného zastupiteľstva - A képviselő-testület ülése
10. septembra 2018 o 18:30 sa bude konať 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva v spoločenskej miestnosti pri futbalovom ihrisku.
A képviselő-testület 29. ülése 2018. szeptember 10-én,
18:30 - kor lesz megtartva a futbalpálya melletti épületben. Viac»
 
03.09.2018 Oznam - Felhívás
Riaditeľstvo Základnej školy Hrubý Šúr oznamuje, že slávnostný začiatok školského roka 2018-2019 bude v pondelok 3. septembra o 8,00 hodine.

A Hegysúri Magyar tannyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy a 2018-2019-es tanév ünnepélyes megnyitója szeptember 3.-án, hétfőn 8,00 órakor lesz megtartva.
Szeretettel várják a kisdiákokat és szüleiket.

MŠ Hrubý Šúr - Óvoda Hegysúr s vyučovacím jazykom maďarským bude v školskom roku 2018/2019 v čase rekonštrukcie budovy materskej školy v prevádzke od 6:30 hod. do 16:30 hod.
Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie a zhovievavosť a ďakujeme všetkým ,ktorí boli ochotní vyjsť MŠ v ústrety a nechali deti doma počas rekonštrukcií.
Deti pracujúcich rodičov, ktorí do MŠ nastúpia 3.9.2018 , budú potrebovať prezuvky, pyžamko, náhradné oblečenie.
Na základe verejno-záväzného nariadenie obce poplatok za pobyt v MŠ v sume 10 Eur prosíme uhradiť do 10. dňa v mesiaci.

A Hegysúri Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda értesíti a szülőket, hogy a 2018/2019 iskolai évben az épület átépítése végett az óvoda 6,30-tól 16:30-ig lesz nyitva.
Köszönjük a szülők megértését, aki hajlandó volt otthon hagyni a gyermekét az átépítés miatt.
A dolgozó szülők gyermekeinek, akik 2018.9.3.-án lépnek be az óvodába, szükségük lesz papucsra, pizsamára és pótöltözékre.
Az általános érvényű rendelet alapján kirótt illetéket kérjük a naptári hónap 10-ig megtéríteni. A havi illeték egy gyermekre 10,- euro.

Viac»
 
31.08.2018 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Bertou Andrássyovou, ktorá sa dožila 86 rokov, bude 31.08.2018. na miestnom cintoríne po zádušnej omši, ktorá začína o 15:00-tej hodine.
Életének 87. esztendejében, eltávozott közülünk Andrássy Berta. Végső búcsút vehetünk tőle, 2018. augusztus 31-én a 15:00 órakor kezdődő szentmise után a hegysúri temetőben.
Viac»
 
25.08.2018 Deň obce - Falunap
Obec Hrubý Šúr usporiada Deň obce Hrubý Šúr

dňa 25 . augusta 2018 od 17:00 hod.
“Pod prístreškom“,( „Súri Vigadó“).

V rámci tejto akcie bude vystupovať MT Family, tanečná skupina zo Zlatých Klasov, Kozovanka, speváčka SISSI, Cinkotai Hagyományőrző Dalkőr a Márió z Maďarska.
Hrať do tanca bude Péter Ravasz. Vstupné sa nebude vyberať. Úroveň tejto akcie by sme chceli zvýšiť tombolou, ktorú by sme radi spestrili aj s Vašimi sponzorskými darmi. Keď máte možnosť túto našu akciu sponzorovať, prosím Vás urobte to do 24. augusta 2018 na obecnom úrade. Za vaše sponzorské dary vopred ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť na tejto akcii.

Viac»
 
19.08.2018 Aktuálny cestovný poriadok
Cestovný poriadok platný od 19.08.2018.
Podrobné cestovné poriadky nájdete na www.idsbk.sk. Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 106-120 z celkového počtu 401
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Otvorená samospráva
 Prvá strana
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy