https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
16.08.2018 Odpis vodomerov - A vízórák leírása
V dňoch od 16. augusta do 20. augusta 2018 pracovníci obecného úradu budú kontrolovať a odpisovať stavy vodomerov. Prosíme o umožnenie vykonania kontroly a odpisu.

2018 augusztus 16.-tól augusztus 20.-ig a vízórák ellenőrzését és a vízórák állásának leírását fogják végezni a községi hivatal alkalmazottai. Kérjük lakosainkat, hogy tegyék lehetővé a vízórák ellenőrzését.
Viac»
 
24.06.2018 II.Malodunajský piknik - II. Kis- Duna Piknik
Od 14:00 sa uskutoční II. Malodunajský piknik pri futbalovom ihrisku.
A focipálya mellett 14:00 órától megrendezésre kerül a II. Kis - Duna Piknik.
Viac»
 
18.06.2018 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Štefanom Filkászom, ktorý sa dožil 82 rokov, bude 18.06.2018 na miestnom cintoríne po zádušnej omši ktorá začína o 15:00-tej hodine.
Életének 83. esztendejében, eltávozott közülünk Filkász István. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2018. június 18-án a 15:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
05.06.2018 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Ladislavom Tankóm, ktorý sa dožil 72 rokov, bude 05.06.2018 na miestnom cintoríne po zádušnej omši ktorá začína o 16:00-tej hodine.
Életének 73. esztendejében, eltávozott közülünk Tankó László. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2018. június 5-én a 16:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
01.06.2018 Plány a projekty - Pályázatok
Projekty a plány
Obec v roku 2015 podala projekt na Pôdohospodársku platobnú agentúru na rekonštrukciu miestnej komunikácie. V roku 2018, koncom marca sme dostali podpísanú zmluvu, so schválenými financiami 65 791,19 Eur. Jedná sa o tzv. Durayovú ulicu. Tu sa prebehlo aj verejné obstarávanie na dodávateľa, vyhrala to firma z Pezinka. S rekonštrukciou by sme chceli začať tento rok.
V roku 2017 sme podali projekt na Ministerstvo pôdohospodárstva na Zmenu užívania podkrovia na materskú školu. Jedná sa o športovú budovu ma futbalovom ihrisku, kde chceme otvoriť v podkroví jednu triedu materskej školy. Teraz sme obdŕžali list, že projekt bol schválený. Jedná sa maximálne o 175 077,69 Eur. Tu treba ešte urobiť verejné obstarávanie na dodávateľa.
Z vlastných prostriedkov sa robia nové prechody pre chodcov pri starej základnej škole a pri futbalovom ihrisku.
Obec podával aj projekt na obnovu škôlky na Bethlen Gábor Alap. V projekte sa uvažuje so zateplením starej budovy škôlky, obnovou sociálnych zariadení, obnovou hracích prvkov na dvore škôlky. Tento projekt je úspešný. Získali sme 49 mill. forintov.
Obec ďalej plánuje vypracovať dokumentáciu na odvod splaškovej vody, kanalizáciu. Následne podať projekt. Teraz je šanca byť aj úspešným.
Ďalej plánujeme tento rok urobiť cestu pri čerpacej stanici so spolufinancovaním občanov tu bývajúcich.


Pályázatok
2015-ben beadtunk egy pályázatot a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökségre egy helyi út felújítására. 2018. márciusában megkaptuk a 65 792,19 Euróról szóló szerződést. Ebben az esetben az úgynevezett Duray utcáról van szó. A közbeszerzési eljárást egy bazini cég nyerte meg. A munkálatokat szeretnénk ebben az évben elvégezni.
2017-ben a Mezőgazdasági Minisztériumhoz adtunk be pályázatot a futballpályán levő sportépület tetőterének beépítésére. Itt egy új osztályt szeretnénk nyitni az óvoda számára. Megkaptuk a határozatot, hogy pályázatunk sikeres, jóváhagytak maximum 145 077,69 Eurót. Itt még le kell folytatni a közbeszerzési pályázatot.
Önerőből két új közúti átjárót építettünk az öreg iskola és a futballpálya mellett.
Beadtunk egy pályázatot az óvoda öreg épületének felújítására a Bethlen Gábor Alaphoz is. Ennek keretén belül szeretnénk az épületet hő szigetelni, felújítani az öreg fűtésrendszert, a szociális helységeket. Az udvaron megjavítani a hintákat. Ez a pályázat sikeres lett, megkapunk 49 mill. forintot.
Továbbá tervezzük a szennyvízhálózat kiépítésére a tervrajzokat elkészíteni, majd beadni egy pályázatot. Most jó eséllyel pályázhatunk erre.
Terveink között szerepel a vízház melletti utca pormentessé tétele az érintett lakosok hozzájárulásával.
Viac»
 
30.05.2018 Zverejnenie ponuky
Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Viac»
 
25.05.2018 Hodová zábava - Búcsúi bál
Pizza Caffe Hrubý Šúr a Obec Hrubý Šúr usporiadajú hodovú zábavu25. mája 2018 Pod prístreškom.
A Hegysúri Pizza Caffe és Hegysúr Község búcsúi bált szerveznek 2018. május 25-én a Súri Vigadóban. Viac»
 
22.05.2018 Oznam - Figyelmeztetés
Žiadame občanov, aby zelený odpad, hlavne trávu, vysypali do kontajnera. Ďalej trávu neuskladovali doma vo vreciach, lebo tam je to za chvíľu hnilé. Kompostárne takú trávu nechcú brať.
Figyelmeztetjük polgárainkat, hogy a zöld hulladékot, főleg füvet, ne rakják le zsákokban a konténer mellé, hanem öntsék bele. Továbbá a füvet ne tárolják otthon műanyag zsákokban, mert hamar megrohad, tőlünk nem veszik át komposztba.
Viac»
 
18.05.2018 Výberové konanie - Igazgató választás
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy v Hrubom Šúri.
Igazgatóválasztás kiírása a Hegysúri szlovák alapiskolába. Viac»
 
14.05.2018 Zápis do MŠ - Beiratkozás az óvodába
Zápis do materskej školy bude 14., 15. a 18.mája 2018
od 8:00 do 12:00 a 16. a 17. mája 2018
od 13:00 do 17:00.
Beiratkozás az óvodába 2018. május 14., 15. és 18-án
8:00-tól 12:00 óráig, május 16-án és 17-én 13:00-tól 17:00 óráig lesz lesz. Viac»
 
07.05.2018 Dovolenka - Szabadság
07.05.2018 pondelok bude Obecný úrad zatvorený kvôli čerpaniu dovolenky.
2018. május 7-én a Községi Hivatal szabadság miatt zárva lesz. Viac»
 
10.04.2018 Zápis do základnej školy - Beiratkozás az alapiskolába
Zápis do základnej školy v Hrubom Šúri bude 10. apríla 2018 od 8:00 do 14:00.
A Hegysúri Magyar Tannyelvű Alapiskolába a beiratkozás 2018. április 10-én, kedden délelőtt 8:00-tól 14:00-ig lesz. Viac»
 
09.04.2018 Rozbor vody (S podpisom) - Vízelemzés
Najnovší rozbor vody z vodovodu v Hrubom Šúr.
A legújabb vízelemzés a hegysúri ivóvízből. Viac»
 
08.04.2018 Prednáška - Előadás
Základná organizácia Csemadoku v Hrubom Šúri Vás srdečne pozýva na prednášku nášho farára, Pavla Gajdoša o misijnej ceste v Tanzánii. Premietanie sa uskutoční 8. apríla 2018 o 16-tej hodine v Hrubom Šúri v spoločenskej miestnosti pri futbalovom ihrisku. Prednáška bude v maďarskom jazyku.
A Csemadok Hegysúri Alapszervezete szeretettel meghívja Önt Gajdoš Pál plébános úr előadására tanzániai missziós útjáról. A rendezvényre 2018. április 8-án 16 órai kezdettel kerül sor a futballpálya melletti közösségi házban.
Viac»
 
28.03.2018 Rozbor vody
Obec pravidelne dáva vyšetrovať kvalitu pitnej vody. Výsledky posledného rozboru sú pod tlačidlom viac. Ďalší rozbor sa robí práve teraz. Nikdy neboli prekročené žiadne limity na pitnú vodu. Dusičnany sú 31-38 mg/l. Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 121-135 z celkového počtu 401
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Otvorená samospráva
 Prvá strana
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy